Ik leer anders

 

Ik leer anders

 

De training "Ik leer anders" is een training waarbij alle leerlingen met leerproblemen, dyslexie,

AD(H)D-symptomen en autisme, oftewel de beelddenkers, direct kunnen worden geholpen.

Deze training is ontwikkeld door Agnes Oosterveen.

'' Mijn manier van leren" werkt middels haar technieken en methode.

In deze training wordt de leerstof vertaald van tekst naar beelden. Je ziet dan ook direct of

deze leermethode werkt.

Een beelddenker spelt bijvoorbeeld een woord met gemak van voor naar achter en van achter

naar voor.

Dit lukt alleen als je het woord kunt visualiseren.

 

Algemeen:

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers!

Ze denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden.

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand en denkt men aan dyslexie en/of dyscalculie.

De training “Ik leer anders” vertaalt de lesstof naar de manier van denken van het kind of de volwassene.

Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken.

Tijdens een korte training leert u of uw kind deze techniek zelf toe te passen. De leeftijd om deze techniek aan te leren is van 5 tot 100 jaar!

 

De Training

De basistraining “Ik leer anders” bestaat uit 4 sessies van een uur. Bij jonge kinderen

is het de bedoeling dat één van beide ouders aanwezig is bij de sessies. Op deze

manier kunnen de aangeleerde technieken thuis worden voortgezet.

Tijdens de trainingen komen de volgende zaken aan bod:

  • spelling
  • lezen
  • tafels
  • sommen maken
  • klokkijken

 

Extra sessies voor onder andere digitaal klokkijken, topografie, maken van werkstukken/spreekbeurten, breuken, e.d. zijn mogelijk.

 

Wel of geen beelddenker?

Wilt u weten of u of uw kind een beelddenker is? Ga dan naar de link: “Wel of geen beelddenker”. Hier vindt u vragenlijsten en een karakter vergelijking. De meeste ouders herkennen hun kind direct bij het beantwoorden van de vragen. Bij veel kinderen waarbij gedacht wordt aan dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD en/of hoogbegaafdheid is er sprake van een voorkeur voor het visuele informatieverwerkingssysteem.