Kindercoaching en kindermassage
                       

 


Kindercoaching en kindermassage

 

Algemeen:

Ook kan uw kind bij "Mijn manier van leren" terecht voor kindercoaching en kindermassage.

 

Kindercoaching en kindermassage is met name voor:

  • gevoelige kinderen
  • nieuwe tijdskinderen
  • hoog sensitieve kinderen 
  • kinderen tussen 2,5 en 18 jaar

 

Kindercoaching:

Kindercoaching helpt kinderen en hun ouders met leerproblemen, gedragsproblemen en emotionele problemen. Kindercoaching biedt in zo'n situatie een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers.

 

De kindercoach leert het kind en de ouders hoe zij hun problemen gemakkelijker kunnen oplossen. Hiervoor leert het kind zijn/haar eigen vaardigheden in te zetten om tot oplossingen te komen. Ouders leren hierbij hoe zij hun kind kunnen ondersteunen tijdens deze verandering.

 

Meestal zijn 1 tot 3 sessies voldoende om samen oplossingen te vinden, waardoor ouders en kind weer verder kunnen.

COACHEE!-spel:
In de praktijk wordt er ook gebruik gemaakt van het coachee!-spel

Het COACHEE!-spel is een praktische, speelse en creatieve werkvorm. Hoofd, hart en handen worden aangesproken.

Het spel kan worden gespeeld met kinderen, jongeren en volwassenen. Waar staat COACHEE! voor?
C oncrete en praktische werkwijze voor iedereen die met kinderen werkt.

O ntwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk.
A fgestemd op de hulpvraag van het kind, de ouders en de begeleider.
C ursussen en workshops voor wie met kinderen werkt.
H oofd, hart en handen worden aangesproken.
E ffectief hulpmiddel om met het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden. Eigen kwaliteiten en talenten van zowel het kind, als de ouders en de begeleider staan voorop. Het COACHEE!-spel is ontwikkeld door de Magie van Kindercoaching.

                                                                                                                                                                                                      

 

Kindermassage:

Kinderen die regelmatig gemasseerd worden, kunnen intensiever spelen, rustiger slapen, zijn productiever en minder agressief. Kindermassage kan ook een positief effect hebben op kinderen met ADHD en een aan autisme verwante stoornis.

Het doel van het masseren is het kind te helpen weer bij zijn/haar gevoel terug te komen en de opgebouwde spanning los te laten en dat uw kind zich veilig en geaccepteerd voelt.

 

De massage bestaat uit:

  • hoofdmassage
  • buikmassage
  • voetreflexmassage

 

Hoofdmassage heeft als doel om het kind tot rust te laten komen.

Soms komt het hoofd van een kind helemaal vol te zitten en is het niet meer in staat om

nog nieuwe indrukken op te nemen en te verwerken.

 

Buikmassage heeft als doel fysieke klachten zoals bijvoorbeeld, buikpijn, obstipatie, diarree en

zelfs hoofdpijn weg te nemen ten gevolge van een teveel aan indrukken.

 

Voetreflexmassage heeft als doel het kind opnieuw te verbinden met de “aarde”.

Voetreflexzone is gebaseerd op het principe dat op de voeten reflexzones liggen, die corresponderen met de

organen, klieren en andere delen van het lichaam.

Om de werking te verdiepen en de massage te veraangenamen, kan deze massage worden gecombineerd met aromatherapie en een voetenbad.

 

De massage

De duur van een massage is ongeveer 1 uur.