De training “Ik leer anders” is een training waarbij alle leerlingen met leerproblemen, dyslexie, AD(H)D-symptomen en autisten, oftewel de beelddenkers direct kunnen worden geholpen.
Deze training is ontwikkeld door Agnes Oosterveen.
Als gecertificeerd coach werk ik middels haar technieken en methodes.

Algemeen:
Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzonder gave:
het zijn beelddenkers!
Ze denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand en denkt men aan dyslexie en/of dyscalculie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training “Ik leer anders” vertaalt de lesstof naar de manier van denken van het kind of de volwassene. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leert u of uw kind deze techniek zelf toepassen.
De leeftijd om deze techniek aan te leren is van 5 tot 100 jaar!

Wel of geen beelddenker?
Wilt u weten of u of uw kind een beelddenker is? Ga dan naar de pagina “Wel of geen beelddenker”. Hier vindt u vragenlijsten en een karakter vergelijking. De meeste ouders herkennen hun kind direct bij het beantwoorden van de vragen. Bij veel kinderen waarbij gedacht wordt aan dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD en/of hoogbegaafdheid is er sprake van een voorkeur voor het visuele informatieverwerkingssysteem.

In deze training wordt de leerstof vertaald van tekst naar beelden. Je ziet dan ook direct of deze leermethode werkt. Een beelddenker spelt bijvoorbeeld een woord met gemak van voor naar achter en van achter naar voor. Dit lukt alleen als je het woord kunt visualiseren.

De Training
De basistraining “Ik leer anders” bestaat uit 4 sessies van een uur. Bij jonge kinderen is het de bedoeling dat een van beide ouders aanwezig is bij de sessies. Op deze manier kunnen de aangeleerde technieken thuis worden voortgezet.
Tijdens de trainingen komen de volgende zaken aan bod:
* Spelling
* Lezen
* Tafels
* Sommen maken
* Klokkijken

Extra sessies voor digitaal klokkijken, topografie, maken van werkstukken/spreekbeurten, breuken, e.d. zijn ook mogelijk.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Of wilt u een afspraak maken? Neem vrijblijvend contact op!
Neem ook gerust eens een kijkje op de website: www.ikleeranders.nl van Agnes Oosterveen.